Poem – دور مشو دور مشو

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

ؒمولانا جلال الدین رومی

Don’t go away, Don’t go away
I am …….

دور مشو دور مشو
ی شده غره در جهان دور مشو دور مشو

یار و نگار در برت دور مشو دور مشو

خلق منم خانه منم دام منم دانه منم

عاقل و دیوانه منم دور مشو دور مشو

كعبه اسرار منم جبه و دستار منم

راهب و زنار منم دور مشو دور مشو

میر منم پیر منم بسته به زنجیر منم

صاحب تدبیر منم دور مشو دور مشو

شاد منم داد منم بنده و آزاد منم

اندوه دل شاد منم دور مشو دور مشو

شام منم روز منم عشق جگر سوز منم

شمع دل افروز منم دور مشو دور مشو

روضه منم حور منم ناز منم نور منم

جنت معهود منم دور مشو دور مشو

قال منم حال منم دال منم ذال منم

مخبر احوال منم دور مشو دور مشو

راح منم روح منم مفلق و مفتوح منم

مطلع صبوح منم دور مشو دور مشو

قیر منم شیر منم رونق قنشیر منم

مهد تباشیر منم دور مشو دور مشو

نفخ منم صور منم قرب منم دور منم

واصل و مهجور منم دور مشو دور مشو

یار منم غار منم دلبر و دلدار منم

غنچه منم خار منم دور مشو دور مشو

فصل منم وصل منم فرع منم اصل منم

عقل منم نقل منم دور مشو دور مشو

نام منم بام منم صبح منم شام منم

حاصل ایام منم دور مشو دور مشو

روز منم روزه منم آب منم كوزه منم

صاحب دریوزه منم دور مشو دور مشو

گنج منم رنج منم چار منم پنج منم

روز و شب آهنگ منم دور مشو دور مشو

شمس منم ماه منم حاجب و درگاه منم

غافل و آگاه منم دور مشو دور مشو

شیخ منم شاب منم ابر منم آب منم

بیخود و بیخواب منم دور مشو دور مشو

شمس شكرریز منم مفخر تبریز منم

خنجر خونریز منم دور مشو دور مشو

ؒمولانا جلال الدین رومی

پير منم جوان منم
تير منم كمان منم
دولت جاودان منم
من نه منم نه من منم
سرو من اوست در چمن
روح من اوست در بدن
نطق من اوست در دهن
من نه منم نه من منم
زين واقعه مدهوشم
با هوشم و بي هوشم هم
ناطق خاموشم
هم نوح خموشانم
زان رنگ چه بي رنگم
زان طره چه آونگم
زان شمع چو پروانه
يارب چه پريشانم
هم ساقي و هم مستم
هم فرقم و هم بختم
هم محنت و هم بختم
هم دردم و دمانم
هم خونم و هم شيرم
هم طفلم و هم پيرم
هم چاكر و هم ميرم
هم اينم هم آنم هم
اينم هم آنم هم
اينم و هم آنم
يارب چه پريشانم

ؒمولانا جلال الدین رومی